Купува

1500 дка комасирана земеделска земя в Новозагорско

Цена: до 1200 лв./дка