Дворно място - 4 дка; срутена къща; ел.ток и ВиК; с 2 кладенеца с вода

Три парцела - 4 дка; с ток и вода

5000.00лв

Празни парцели - 1180 кв.м. и 1780 кв.м.; без ток и вода; оградени; подходящо за пчели

11000.00лв

Дворно място - 7952 кв.м.; начин на трайно ползване - друг терен за жилищно ползване; в центъра на селото